Dinsdag 26 oktober t/m vrijdag 29 oktober 2021
 

Covid-19 maatregelen

In samenspraak met de gemeente Lingewaard en GHOR hebben wij een COVID-19 protocol vormgegeven over hoe ons evenement volgens de geldende richtlijnen te kunnen vormgeven. Dat betekent dat de activiteiten in een toch iets andere vorm plaatsvinden dan voorheen. Dat geldt met name voor de Fancy fair en de feestavond. De meest belangrijke wijzigingen zullen wij per mail aan (de ouders van) onze deelnemers mailen. Maar mocht u al op voorhand willen weten hoe wij onze activiteiten volgens de COVID-19 richtlijnen plaats laten vinden, dan kunt u dit nalezen in bijgaand protocol. 
 

COVID-19 Plan