Dinsdag 26 oktober t/m vrijdag 29 oktober 2021
 

Covid-19 maatregelen

Wij hebben voor ons evenement een vergunning van gemeente Lingewaard. Daarin wordt (conform de landelijke richtlijnen) controle op het Coronatoegangsbewijs voorgeschreven om de kans op besmetting en een nieuwe COVID-19 uitbraak juist vanwege ons Kinderdorp te beperken. Daartoe dienen wij alle vrijwilligers van 13 jaar en ouder en bezoekers aan de hand van de CoronaCheck app op hun mobiel (of een uitgeprinte versie) en legitimatie te verifiëren dat zij toegelaten kunnen worden (gevaccineerd, getest of hersteld van corona). Bij de toegang van ons terrein, dat afgezet wordt met dranghekken hebben wij via de Sportlaan een toegangspunt waar wij met enkele bestuursleden de Coronacheck zullen uitvoeren. Zorg dat je de QR-code en legitimatie beschikbaar hebt als je bij ons aan komt. Wij verstrekken dan een bandje voor om de pols, zodat je na controle gewoon in en uit kunt lopen. De deelnemende kinderen krijgen een bandje waar ze de gehele week mee doen. De vrijwilligers krijgen elke dag een ander kleur bandje. Wij verzoeken de ouders die hun kinderen komen brengen of halen om buiten de toegangspoort te blijven (wachten).

Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen (als u daar meer over wilt lezen hoe die te verkrijgen verwijzen wij u graag naar de website: coronacheck.nl).

Veel maatregelen verdwijnen, maar het virus is niet weg. De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Ons evenement vindt zoveel als mogelijk in de buitenlucht plaats, met als uitwijkmogelijkheid de goed geventileerde evenemententent, waarmee de kans op besmetting eveneens gereduceerd wordt. Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes draagt hier allemaal aan bij.

Roy van Roest (met als back-up de voorzitter van het Kinderdorp Patrick Zweers) hebben wij binnen ons bestuur als COVID-19-verantwoordelijke aangewezen die toeziet op de implementatie, naleving en handhaving van de COVID-19-maatregelen.

Wij hebben sponsoren om extra (hand)desinfectantia gevraagd en papieren handdoekjes om ons aan de richtlijnen te kunnen houden. Ook beschikken wij gedurende de week over een toiletjuffrouw die de toiletten regelmatig zal schoonmaken en desinfecteren.