Dinsdag 22 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2024

Kinderdorp Bemmel 2020 gaat niet door!

Door de nieuwe corona-maatregelen die zijn gesteld kan Kinderdorp Bemmel in de herfstvakantie helaas niet door gaan. Wij vinden het ontzettend jammer, natuurlijk vooral voor alle kinderen!

Gelet op het gestelde in de Noodverordening coronacrisis veiligheidsregio VGGM van 29 september 2020 is het verboden om samenkomsten van dertig personen (exclusief personeel binnen) of 40 personen (exclusief personeel buiten) te organiseren.

Hieronder de tekst uit de noodverordening:

Toelichting artikel 1.2.
Het maximum van dertig of veertig personen geldt zowel voor kinderen als volwassenen. Het verbod heeft betrekking op alle samenkomsten die niet uitgezonderd zijn. Het verbod geldt niet voor woningen of daarbij behorende erven.

Het Kinderdorp valt niet onder de uitzonderingen genoemd in de noodverordening.

Wij hoopten in eerste instantie tussen de twee COVID-19 pieken door ons Kinderdorp vorm te kunnen geven, vooral omdat er dit jaar al zoveel is afgelast voor de jeugd, maar helaas. Als gevolg van de tweede golf hebben wij geen enkele ruimte om ook nog maar iets aan activiteiten te organiseren. Graag willen wij eenieder bedanken die zich al aangemeld heeft om te komen helpen dan wel deel te nemen en al onze sponsoren! Volgend jaar volgt er hopelijk wel weer een nieuwe editie van Kinderdorp Bemmel. Over de financiële afwikkeling ontvangt u apart bericht via de mail of wordt er met u (in geval van sponsoren) contact opgenomen. 

Heeft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen via info@kinderdorpbemmel.nl.

Naar het overzicht